نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی تبریز – آذر ماه ۱۳۹۶

نمایشگاه صنعت ساختمان اهواز

نمایشگاه صنعت ساختمان اهواز

دریافت لوح تقدیر کیفیت برتر از ریاست محترم انبوه سازان شهر اهواز

 

ایران پلاست – تهران

بازدید وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت جناب آقای مهندس نعمت زاده از محصولات شرکت آبریز پلاست

حضور موفق در نمایشگاه بین المللی تهران

حضور همکاران و میهمانان عزیز در غرفه شرکت آبریز پلاست ( نمایشگاه بین المللی ایران پلاست – تهران ۱۳۹۶ )

 

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان استان همدان

 

حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان استان همدان تابستان سال ۱۳۹۶