شیلنگ ژله ای

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

شیلنگ ژله ای خطی

اندازه

Size

قطر داخلی

Mm

قطر بیرونی

Mm

وزن

Kg

متراژ

M

فشار بار

Bar

۱/۲

۱۲

۱۷

۹ – ۷

۵۰

۱۲

۳/۴

۲۰

۲۵

۱۴

۵۰

۱۰